HR Services Wrocław

Accounting services - HR services

Starting a businessIf you employ employees within your business, you certainly need help in what is human resources. We are here to help you and relieve you of many different responsibilities. Proposed by our HR services in Wrocław, in this area, are some of the best you can find. It happens so not only as a result of our vast experience in this field, but also consistently of our willingness to taking up newer and newer challenges, handling new orders and always diligence and care for the smallest details.

How can we help?

5Our services include, for example, the following: payroll (preparation of payroll, i.e. documents showing employees' calculated remuneration), preparation of remuneration certificates, preparation of contracts of mandate and for specific work, preparation of employment certificates, preparation of annual information on employees' income or preparation of reports to the Social Insurance Institution. Choose a service and contact us for help contact details at the bottom of the page.


Sporządzanie listy płac

listy płac są dokumentami przedstawiającymi naliczone wynagrodzenia pracowników.
Zawierają szczegółowo rozpisane wszystkie składki finansowane przez pracodawców, jak i pracowników.


Sporządzenie zaświadczeń o wynagrodzeniu

Przygotowujemy zaświadczenia dla pracowników.
Są one często wymagane podczas procesu ubiegania się o pożyczkę czy rozłożenia zakupu towaru na raty.


Sporządzanie umów zleceń i o dzieło

Umowa zlecenie zawierana jest między zleceniodawcą a zleceniobiorcą
Umowa o dzieło zawierana jest między zamawiającym a wykonawcą.
Obie zobowiązują do wykonania określonej czynności przy zachowaniu należytej staranności, jednak w przypadku drugiej z nich wykonawca ponosi odpowiedzialność za efekt końcowy.


Sporządzanie świadectw pracy

Jest to niezbędny dokument wydawany pracownikowi z którym rozwiązano lub któremu wygasła umowa o pracę


Sporządzanie informacji rocznych o dochodach pracowników

Każdego roku pracodawca ma obowiązek złożyć do urzędu skarbowego, a także przekazać pracownikom PIT-11.
Ta deklaracja stanowi informację o osiąganych przychodach, kosztach oraz zaliczkach pobranych na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych.
Informacje zawarte w tym dokumencie są niezbędne do sporządzenia poprawnie deklaracji PIT-37 czy PIT-36.


Sporządzanie raportów do ZUS

Zatrudniając pracownika przeważnie konieczne jest sporządzanie i przesyłanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych/wyrejestrowujących, a także miesięcznych rozliczeniowych.
Pomożemy z wypełnieniem oraz przekazaniem stosownych dokumentów.

Ta strona używa plików cookies (cisteczka).    Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ
Powered by Trust.Reviews