LinTax

Accounting services - HR services

Starting a businessAccount books

Domestic transactions Domestic, Union, outside the Union
Up to 5 records 350 zł 400 zł
Up to 15 records 450 zł 500 zł
Up to 30 records 550 zł 600 zł
Up to 45 records 750 zł 850 zł
Up to 60 records 1050 zł 1150 zł
Over The price is set individually The price is set individually

Wliczone w cenę

Deklaracje za dany okres obrachunkowy: PIT,VAT


Jak rozumiemy wpis

Każdy dokument księgowy
Dzień z wyciągu bankowego
Dzień z kasy fiskalnej
Inne księgowania wymagane przez ustawę o rachunkowości


Czynności dodatkowe

Sporządzenie sprawozdania finansowego 100% średniego miesięcznego wyna-grodzenia za obsługę rachunkową
Sporządzenie Polityki Rachunkowości 490 zł
Sporządzenie noty korygującej 2 zł/szt.
Sporządzenie dodatkowych zestawień/rozliczeń 100 zł/godz.
Usługi doradcze (godzina miesięcznie w ramach podst. obsługi) 100 zł/godz

Obsługa kadrowa

Obsługa kadrowa – pierwszy i ostatni miesiąc zatrudnienia 55 zł/osoba
Obsługa kadrowa – regularne rozliczenie 40 zł/osoba
Sporządzenie PIT-11 50 zł/osoba
Sporządzenie PIT-4 + ZUS RCA/miesiąc + PIT-4R w ramach ceny za obsługę kadr

Potrzebujesz indywidualnej wyceny?

Jeśli potrzebujesz indywidualnej wyceny wyślij proszę zapytanie na adres biuro@lintax.pl
Informacje które pomogą nam najlepiej dobrać ofertę:
- Ilość dokumentów sprzedażowych i możliwość ich generowania (opcja importu)
- Ilość dokumentów kosztowych
- Ilość pracowników i forma zatrudnienia
- Wymagane raporty i częstotliwość ich dostarczania
- Preferowany sposób przekazywania dokumentów