Prowadzenie ksiąg rachunkowych - księgowy Wrocław

Usługi Rachunkowe - Usługi Kadrowe

Zakładanie firmyJako biuro, które kompleksowo zajmuje się usługą, jaką jest prowadzenie ksiąg rachunkowych, proponujemy swoje rozmaite usługi przedsiębiorcom oraz firmom. Skutecznie i zawsze z dbałością o najdrobniejszy detal, świadczymy usługi tak, aby możliwe jak najefektywniej i najlepiej odciążyć Państwa od różnego rodzaju obowiązków, które wynikają z koordynowania działalnością gospodarczą. Jako księgowy we Wrocławiu, proponujemy przede wszystkim i szczególnie: ewidencjonowanie KPiR, koordynowanie ewidencji ryczałtowej, sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych.

Dlaczego właśnie my?

Wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia rachunkowości, przykładowo KPiR, zlecone nam przez wielu rozmaitych kontrahentów, doprowadziło nas do punktu, w którym nie boimy się żadnych wyzwań, a przeciwnie – niezmiennie starannie i precyzyjnie realizujemy i prowadzimy kolejne zadania i zlecenia. Jeżeli szukacie Państwo dobrego księgowego, wybierzcie nasze usługi, a z pewnością będziecie polecać je innym.


Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

Jest to najbardziej rozbudowany oraz precyzyjny system ewidencyjny, w którym należy księgować i odpowiednio dokumentować zdarzenia gospodarcze mające miejsce w przedsiębiorstwie.
Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości mają m.in. osoby fizyczne, spółki cywilne/jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, które przekroczyły w roku obrotowym ustaloną wartość przychodów netto wynoszącą 2 mln euro w walucie polskiej.
Wszelkie zasady reguluje Ustawa o Rachunkowości.


Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)

Uproszczona forma prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych stosowana przeważnie przez małych przedsiębiorców.
Ujmowane w niej są wszelkiego typu przychody (wynikające ze sprzedaży towarów/usług, a także pozostałe przychody), poniesione wydatki (związane z funkcjonowaniem firmy), zakupy towarów handlowych i materiałów.
KPiR powinna być prowadzona od dnia założenia działalności gospodarczej.


Prowadzenie ewidencji ryczałtowej

Z takiej formy rozliczenia z urzędem skarbowym może skorzystać przedsiębiorca ewidencjonujący wyłącznie osiągane przychody.
Możliwość korzystania z ryczałtu obejmuje tylko wybraną grupę zawodów wykonywanych w ramach działalności gospodarczej.
Wśród nich są budowlańcy czy stomatolodzy.
Regulacje w tym zakresie zawarte są w Ustawie z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Obowiązujące stawki ryczałtu (20.0%, 17.0%, 8.5%, 5.5%, 3.0%, 2.0%) zależne są do wykonywanych świadczeń.


Sporządzanie deklaracji podatkowych

W zakresie świadczonych przez nasze biuro usług znajduje się sporządzanie, a także przekazywanie odpowiednich deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego.
PIT - Podatek dochodowy od osób fizycznych.
CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych.
VAT - Podatek od towarów i usług.
PCC - Podatek od czynności cywilnoprawnych.


Sporządzanie sprawozdań finansowych

W przypadku pełnej księgowości przygotujemy obowiązkowy raport, który obrazuje faktyczną sytuację finansową i majątkową przedsiębiorstwa wyrażoną w pieniądzu.
Sprawozdanie finansowe sporządza się na zakończenie każdego roku obrotowego i przekazuje elektronicznie do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ta strona używa plików cookies (cisteczka).    Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ
Powered by Trust.Reviews